Het unieke en authentieke snoepje sinds 1845!

Het ontstaan van het Zwolse Balletje(shuis)
In 1845 startte J. van der Kolk met de productie van de Zwolse Balletjes in de stekenbakkerij die hij in de kelder van het monumentale pand van een voormalige kruidenier installeerde. De “steek” is de benaming van een ambachtelijk gemaakt snoepje, gestoken uit suikerdeeg. De eerste zwarte steken werden door de stekenbakker gemaakt van rietsuiker aangezien er nog geen suikerbieten in Nederland werden verbouwd. De zwarte rietsuikersteek werd voornamelijk gebruikt om de koffie en thee te zoeten. Na de komst van de suikerbieten (kristalsuiker) werd de steek het Zwolse Balletje genoemd, een balletje is een ander woord voor een snoepje. Vervolgens werden er verschillende smaken toegevoegd: mokka, kaneel, vanille en later ook fruitsmaken.

Het stekenbakken
Aan het originele , geheime recept is nog steeds niets gewijzigd en de Zwolse Balletjes worden nog steeds in de kelder van het Zwolse Balletjeshuis op ambachtelijke wijze door de stekenbakkers gemaakt. Het suiker wordt in koperen potten op open vuur gekookt tot suikerdeeg. Dit deeg wordt op een met watergekoelde tafel gegoten, zodat een kneedbare massa ontstaat. Deze massa wordt uit elkaar getrokken tot verschillende repen deeg. Deze nog warme repen worden vervolgens door een wals gevoerd, waarna aan het eind van een lopende band het inmiddels afgekoelde deeg in kussentjes uiteen valt.

Zwolse Balletjes zijn in verschillende verpakkingen te koop. Bijvoorbeeld in een ouderwetse puntzak of in een modern vormgegeven blikje. Voor Zwollenaren en toeristen blijft het een smakelijk en origineel cadeautje! Het is ook mogelijk om Zwolse Balletjes te kopen in een speciale verpakking als giveaway of als attent relatiegeschenk.

Traditioneel Snoepgoed
Het Zwolse Balletjeshuis heeft ook een groot assortiment traditioneel oud Hollands snoepgoed zoals massee, polkabrokken, kaneelstokken, haverstro, wijnballen en diverse soorten drop.

De winkel is nog steeds zo ingericht als in 1845, toen J. van der Kolk begon. Zijn naam siert nog steeds het monumentale pand aan het Grote Kerkplein 13 in Zwolle. Kom langs om het pand te bekijken en om een heerlijk Zwols Balletje te proeven!

Graag tot ziens!

The origin of Het Zwolse Balletje(shuis)
In 1845 J. van der Kolk started the production of the Zwolse Balletjes in the ‘steek’ bakery which he installed in the basement of the historic building of a former grocery store. The so called ‘steek’ is the name of a handcrafted candy made from sugar dough. The first black ‘steken’ were made by the baker from cane sugar since there were no sugar beets in the Netherlands at that time. The black cane sugar steek was mainly used to sweeten coffee and tea. After the arrival of sugar (granulated), the steek was called Zwolse Balletje, a balletje is another word for candy. Then they added different kinds of flavors like mocha, cinnamon, vanilla and fruit flavors.

The baking process
The original secret recipe still hasn’t changed and the Zwolse Balletjes are still made in the basement of the Zwolse Balletjeshuis in the traditional way by the bakers. The sugar is being boiled in copper pots over an open fire into sugar dough. This dough is poured upon a water-cooled table, so that it becomes a kneadable mass. This mass must be pulled apart to different dough strips. These bars are then passed through a rolling mill and at the end of a conveyor belt the now cooled down dough will be broken into little pillow shapes.

Zwolse Balletjes are for sale in different packages. For example, in an old-fashioned cone or a modern styled tin. It is also possible to buy Zwolse Balletjes in special packaging as giveaway. It is a tasty and original gift for the ‘Zwollenaren’ and for tourists!

Traditional Sweets
The Zwolse Balletjeshuis also offers a wide range of traditional old Dutch candy as massee, polka chunks, cinnamon sticks, oat straw, wine balls and various kinds of licorice.

The store still looks the same way as in 1845, when J. van der Kolk began. His name still decorates the monumental building at the Grote Kerkplein 13 in Zwolle. Come to see the building and to taste a delicious Zwolse Balletje!

Hope to see you soon!

.
zwolse balletjes
mail
telefoon